Nyt

OBS - OBS
RECEPTER PÅ STÆRK SMERTESTILLENDE, SOVEMEDICIN, VANEDANNENDE OG BEROLIGENDE MEDICIN:
Ifølge lovgivningen er der skærpede regler omkring smertestillende, vanedannende, sovemedicin og beroligende medicin.
Du vil derfor blive bedt om at bestille tid hos lægen til fornyelse af disse former for medicin.

ALLERGITEST
Lægehuset kan tilbyde at teste for allergi. Allergitesten foretages efter forudgående samtale med læge.
Undersøgelsen består af en priktest, hvor der ved ridseprøver på underarmen undersøges for de mest almindeligt forekommende typer af allergi.
Allergitesten foretages af sygeplejersken, og resultatet drøftes ved efterfølgende konsultation hos læge.

HELBREDSUNDERSØGELSER

Ønsker man en helbredsundersøgelse, skal man hos sekretæren bestille en tid hertil hos lægen.

MOTIONSVEJLEDNING I NORDFYNS KOMMUNE
MOTION PÅ RECEPT
Motion på Recept er et tilbud til borgere over 18 år, som er bosat i Nordfyns Kommune, og som af helbredsgrunde kan have gavn af livsstilsændring og motionsdyrkning.
Har man risiko for at udvikle eller fået konstateret livsstilssygdomme som type 2-sukkersyge, hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk, kan man blive tilbudt at deltage i Motion på Recept.
Hvis man desuden er fysisk aktiv i mindre end 30 minutter om dagen og er motiveret for at ændre sin levemåde, kan en konsultation med vurdering hos praktiserende læge udløse henvisning til Motion på Recept med påtegning "Holdundervisning"
Motion på Recept bliver i Nordfyns Kommune varetaget af Søndersø Fysioterapi Klinik. Her får man råd og vejledning til ændring af livsstil, gode motionsvaner samt kostvejledning.
Ved slutningen af forløbet får borgeren yderligere råd og vejledning til at vedligeholde træningsforløb og gode spisevaner.